13 มิถุนายน 2562 ลิงกัง..ฉลาดเชื่อฟัง

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/society/1590201

ประเทศไทย มีลิงทั้งหมด 5 สายพันธุ์ คือ ลิงกัง ลิงเสน ลิงแสม ลิงอ้ายเงี้ยะ และลิงวอก แต่มีเพียงลิงกังสายพันธุ์เดียว ที่ฝึกให้เก็บมะพร้าวได้อุปนิสัยชอบหากินเป็นฝูง 20-30 ตัว มีตัวผู้เป็นจ่าฝูงคอยควบคุม หากินในเวลากลางวัน บนพื้นดินมากกว่าบนต้นไม้ ผสมพันธุ์ได้ทั้งปี ตัวเมียติดสัดประมาณ 30-35 วัน ตั้งท้องนาน 162-182 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว แรกเกิดมีสีดำ 3 เดือนสีขนจึงค่อยจางลงเป็นสีน้ำตาลอ่อน แม่ลิงจะเลี้ยงลูก 1 ปี ตัวผู้เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 4-5 ปี ส่วนตัวเมียอายุ 3 ปี ลิงกังมีอายุขัย 25-30 ปี น.สพ.เกษตร สุเตชะ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บอกว่าการฝึกให้เก็บมะพร้าวทำได้ทั้งตัวผู้ตัวเมีย แต่สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ สร้างความคุ้นเคยให้ลิงมีความสุขกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ถือเป็นขั้นตอนการฝึกลิงกังที่มีความสำคัญและยากมาก ต้องดูแลเอาใจใส่และห้ามทำร้ายลิงเด็ดขาด การฝึกเริ่มต้นด้วยการใช้รางหมุนมะพร้าวเป็นอุปกรณ์การสอน หมุนมะพร้าวให้ลิงกังได้ดู เพื่อลิงจะเกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากทำตาม เมื่อเกิดความคุ้นเคยและมีความไว้ใจ จะสามารถเข้าใกล้ชิดลิงได้ จับมือลิงหมุนมะพร้าวด้วยกัน การฝึกหมุนมะพร้าวได้ทั้งมือและเท้า จูงเดินตาม สอนปีนขึ้นบนราวและต้นมะพร้าว วิธีการแก้เชือกเมื่อสายติดพันบนต้นมะพร้าว ใช้เวลาฝึก 6 เดือน จบหลักสูตรออกทำงานได้ นอกจากเก็บมะพร้าวแล้ว ลิงกังยังถูกสอนให้เก็บพืชอีกหลายชนิด เก็บสะตอ พันธุ์ไม้ กล้วยไม้ ผลไม้ในป่า ฯลฯ เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาพื้นบ้าน แต่ต้องทำด้วยความรัก.